Yerbilimlerinde Deneyimin Adı

Zemin Etüd çalışmalar Yer Bilimleri Mühendislik

Zemin etüdü nedir nasıl yapılır

Bu çalışmalarda; İnceleme alanındaki yerel zemin koşullarının tanımı, inşa edilecek yapı özelliklerine göre temel zemin seçimi belirlenmesi, belirlenen temel zemine ait önerilen tasarım parametreleri, temel derinliği seçimi, en az temel derinliği, temel tipinin muhtemel oturmalara göre tespiti, yayılı (radye) ve sürekli temellerde rijitlik önerisi; taşıma gücü yetersizliği, oturma , sıvılaşma ve stabilite problemlerine karşı derin temel veya ıslah projesinin hesap ve tasarımına imkan verecek öneri ve sayısal değerleri belirlenmektedir. Temel kazıları esnasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve ekonomik/güvenilir çözüm önerileri, Zemin iyileştirmesi gerekiyorsa, ilgili açıklamalarla belirtilmesi, Yüzey ve çevre drenajı ile temel seviyesinde yüzey ve yeraltı suyu etkilerine karşı alınması gereken tedbirler, zemin büyütmesi ve sıvılaşma riski ile ilgili açıklamalar, değerlendirmeler ve öneriler yapılmaktadır.

Yapılaşmayı etkileyebilecek sorunların belirlenmesi ve mühendislik açısından doğru ve ekonomik çözümlerin sunulması amaçlanır.

Zemin etüdü yaptırmak ve zemin etütü çalışmaları için firmamızı Jeodinamik yer bilimleri mühendisliği arayabilirsiniz.

Sondaj
zemin etut