Yerbilimlerinde Deneyimin Adı

Jeodinamik Yer Bilimleri Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Kuruluş Tarihi: 14.01.2010

Şirket Müdürü : Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeofizik Mühendisi)

Şirket kurucuları olarak, 1990 yılından beri profesyonel iş yaşamında kazanılan bilgi ve beceriyi Jeodinamik Yer Bilimleri Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. de çalışmalarımızı yukarıya taşımayı amaçladık.

Zemin Etüt ve Proje Hizmeti, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlama, Mikro Bölgelendirme Çalışmaları, Zemin Islahı Kontrol Projeleri, Geoteknik Projeler, Aktif Fay Araştırmaları ve Senaryo Deprem Tehlike Analizi Çalışmaları, Yeraltısu arama ve sondajları; Maden arama ve Sondajları vb. gibi çeşitli alanlarda doğru çözümler bulmayı hedeflenmiştir.

Şirket bünyesinde muhtelif departmanlarda konusunda uzman 5 jeofizik mühendisi, 4 jeoloji mühendisi, 1 inşaat yüksek mühendisi ayrıca danışman olarak yüksek inşaat-geoteknik mühendisi bulunmaktadır. Firmamız ISO 14001:2004 çevre yönetimi sistemi, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi, OHSAS 18001:1999 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, IQ SCC-HYB hizmet yeterlilik belgesi sertifikalarına sahiptir.

Geçmişten bugüne kadar birlikte olduğumuz ve bugünkü oluşumumuza katkılarını esirgememiş ve bize güven duymuş tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi borç biliriz. Ülkemizin yeraltı sorunlarına çözüm bulduğumuz, depreme dayanıklı yapıların yapılmasına ve yurdumuzun yeraltı kaynaklarının en ekonomik şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunarak sizlere hizmette bulunduğumuz için mutluyuz.

Jeodinamik Yer Bilimleri Mühendislik