Yerbilimlerinde Deneyimin Adı

Jeofizik Etüt Projeleri

Jeofizik yöntemler kullanılarak hazırlanan projelerdir.

Geniş çalışma alanını kapsayan Jeofizik etütlerde, çalışma amacına göre seçilen yöntemler kullanılır. Bu projelerde elde sayısal verilerin yanı sıra, ölçümlerde elde edilen yeraltı yapı kesitler ve modeller birlikte değerlendirilerek , elde edilen sonuçlar jeoloji bilgileri ile değerlendirilmektedir. Buna bağlı olarak jeolojik yapı tanımlanabilmekte ve çalışma amacına göre sonuçlar, çözümler ve önerileri kapsayan projeler üretilmektedir.

Jeofizik Etütler