Yerbilimlerinde Deneyimin Adı

NEVZAT MENGÜLLÜOĞLU
JEOFİZİK MÜHENDİSİ

NEVZAT MENGÜLLÜOĞLU

Mesleği: JEOFİZİK MÜHENDİSİ

JEODİNAMİK YERBİLİMLERİ MÜH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Adres: Ataşehir Bulvarı. 38 ada- ata 3-3 Ataşehir /İst. Tel 0216 5809678-79
E-Mail :email jeodinamik mühendislik zemin etüt
Mesleki Kuruluşlara Üyeliği: T.M.M.O.B. JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ
İSTANBUL İL ÇEVRE KONSEYİ

Eğitim ve Görev alanları:

Istanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 1985-1989.

 • Firma içi eğitim ve planlama,
 • Bilirkişilik çalışmaları,
 • JFMO Eski mesleki Denetim üyesi , TMMOB JFMO Sürekli Bilimsel ve Teknik Kurulu üyelikleri;
 • T.M.M.O.B. Jeofizik Mühendisleri Odası Onur Kurulu (11.DÖNEM)
 • Uluslararası Jeofizik Kongrelerinde Üç Adet Bilimsel Makale Yayını çalışmaları(2004-2008)

1. Türkiye de ilk olarak Zemin ıslah çalışmalarında sismik uygulamalarla denetlenmesi (Bu yayın sonucunda, sismik ıslah kontrol çalışmaları, JFMO çalışma alanlarına resmi olarak eklenerek, Jeofizik mühendislerine yeni çalışma alanı sağlanmıştır).

2. Sismik uygulamalarla zemin yenilme risklerinin irdelenmesi (2006-Kasım).

3. Sismik verilerle taşıma gücü tayini (2008-Aralık).

Mesleki Deneyim Çalışmaları:

 • Ilçe ve belde bazında, Planlamaya yönelik Bakanlık Onaylı İmar planı revizyonuna esas jeoloji ve yerleşime uygunluk değerlendirmeleri proje sorumlu ve yürütücüsü
 • Yerleşim amaçlı 1/1000-1/5000 ölçekli jeoloji – jeofizik ve yerleşime uygunluk harita çalışmaları,
 • Zemin yenilme araştırmaları, risk analizleri, iyileştirme ve kontrolleri,
 • Mühendislik yapıların zemin ve temel araştırmaları,
 • Aktif fay çalışmalar, Deprem risk ve analizleri, (Gemlik)
 • Doğal Gaz arama çalışmaları( Adapazarı)
 • Maden arama ve Sondajları
 • jeotermal arama ve sondajlar
 • Yer altı boşluk (Karstik) araştırmaları ve iyileştirmeleri,(Zonguldak, İstanbul Vd.)
 • Dolgu dizayn alanları ve rehabilitasyon çalışmaları,
 • Yer altı suyu araştırmaları, (Soğuk, Kimyasal kirlilik, sıcak , tuzlu su kimayasal )
 • Yeraltusuyu sondaj kontrol çalışmaları ve Kuyu geliştirme,
 • Heyelan araştırmaları, yol güzergahı projeleri,

Jeodinamik Yer Bilimleri Mühendislik

jeodinamik yer bilimleri mühendislik