Yerbilimlerinde Deneyimin Adı

Aktif Fay Araştırmaları

Fayların yapısal ve geometrik özelliklerinin tanımlanması, üretebilecekleri maksimum deprem büyüklüklerinin tahmini, paleosismolojik araştırmalarla geçmişteki deprem davranışlarının araştırılması konularını kapsar.

Bu çalışmalar jeofizik, jeolojik ölçümler ve morfolojik gözlemler dışında aktif bir fayı kesin verilerle görmemizi sağlayacak şekilde yarma ve hendek çalışılmaları şeklinde yapılarak varsa geçmişteki deprem davranışlarının belirlenmesi şeklindeki çalışmalardır.

Paleosismolojik Çalışmalar