Yerbilimlerinde Deneyimin Adı

Geoteknik Projeler

İksa projeleri

Şev duraysızlığında veya Temel kazılarında, zeminlerin, kendini tutamayıp kayma yapmasına karşı, kazı yüzeylerini desteklemek amacıyla hazırlanan projelerdir. Derin ve riskli Temel kazıları sırasında ortaya çıkabilecek sorunları engellemek amacı ile ekonomik/güvenilir projeler yapılması.

Temel altı ıslah projeleri

Temel zeminde sıvılaşma , yetersiz taşıma gücü , yapım esnası veya sonrasında belirlenebilecek aşırı oturmalar, yapının eğilmesine, zarar görmesine veya yıkılmasına yol açabilecek farklı oturmalar, problemli zeminlerin varlığında ( Çökebilen şişen organik Vb. zeminler) yapı- zemin- temel özellikleri baz alınarak, yapılan projelerdir.

Bu projelerde, iyileştirmeye ilişkin gerekli alan ve derinlik, yapıma ilişkin faktörler , çevresel faktörler ve maliyet dikkate alınacak hususulardır.

Zemin Islah Kontrol Çalışmaları

İnşaatı planlanan yapı alanını oluşturan birimlerin taşıma gücünü artırmaya, ayrıca yeraltısuyunun etkisini azaltmaya, temel zeminin nispeten homojen duruma getirilmesi, bunun yanı sıra olası aşırı oturma deformasyonlarını engellemeye yönelik Jet-Grout; Enjeksiyon; Taşkolon Vb yöntemlerle yapılan ıslah çalışmaları sonrasındaki jeolojik birimlerin kontrol çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda, Islah sonrası zeminlerin su içeriği değişimleri, zemin dinamik parametreleri ve nihai taşıma gücü değerlerin yanı sıra, çözüm ve önerileri kapsayan etütlerdir.

Temel altı ıslah projeleri Geoteknik Projeler
Zemin Islah Kontrol Çalışmaları