Yerbilimlerinde Deneyimin Adı

KARSTİK BOŞLUK ARAŞTIRMALARI

Jeofizik Araştırmalar

Bir dizi fiziko-kimyasal sonucu eriyebilir kayaçların aşınması olayına karstlaşma, bu prosesler sonucu meydana gelen yüzey ve yeraltı şekillerine karstik şekiller adı verilmektedir. Karstlaşmaya uygun karbonat ve sülfatlı kayaçlarda yapılan araştırmalardır.

Yerleşim alanlarındaki mühendislik yapılar için en temel problemlerden biri de karstik ortamlar ve bu ortamların oluşturacağı karst boşluklarıdır. Bu tür yerlerin saptanmasında jeofiziğin ayrı bir yeri vardır ve özellikle elektrik-elektromanyetik yöntemler ile birlikte sismik yöntemler bunların yorumlanmasında önemli bir yer tutar. Aşağıda firmamızca elektrik ve sismik yöntemler kullanılarak tespit edilen küçük ölçeklerdeki karst yapılara ait çalışma örnekleri bulunmaktadır.

Sismik Yansıma Profil
metre derinliklerdeki boşluklar için oluşturulan özdirenç (Elektrik) kat haritası
21-23 metre derinliklerdeki boşluklar için oluşturulan özdirenç (Elektrik) kat haritası